• Projekt – huvudsakligen inom logistik och inköp och ofta genom arbete med utveckling av organisation och individ för såväl privat som offentlig sektor

  • Workshopledning och föreläsningar - inom logistik och organisations- och individuell utveckling

  • Stöd och handledning för chefer, ledare och medarbetare – när nya arbetssätt introduceras eller vid omorganisation

  • Utbildning och kompetensvalidering inom Supply Chain Management

  • Individuella konsultationer för personlig utveckling

 
    Vision & Action - Organisation och individ i utveckling